Bambutyg YIN/YANG Bambutyg YIN/YANG
Jerseytyg CHAN i bambu Jerseytyg CHAN i bambu
Sidentyg, ekologiskt odlat Sidentyg, ekologiskt odlat
Bomullstyg GLES, ekologiskt odlat och färgat Bomullstyg GLES, ekologiskt odlat och färgat
Metervara ull med brodyr Metervara ull med brodyr